užitečné odkazy

Seznamy a rejstříky:

Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Insolvenční rejstřík
Evidence úpadců
Administrativní registr ekonomických subjektů
Seznam plátců DPH
Daňová identifikační čísla plátců DPH se sídlem na území EU
Adresář finančních orgánů
Registr plátců spotřebních a ekologických daní
Databáze "Taxes in Europe"

Zdroje odborných informací:

ČMZRB - investiční pobídky pro malé a střední podnikání
CzechInvest - Programy podpory ČR a EU
Celní správa
MFČR - cenov7 věstník
MFČR - finanční zpravodaj
MFČR - KDP koordinační výbory
Parlament - zákony v projednávání
Česká národní banka - devizové kurzy
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění na webu Ministerstva financí
Sbírka zákonů – MVČR

Ostatní:

Nahlížení do katastru nemovitostí
Mapa se zobrazením vlastníků pozemků a nemovitostí
Sbírka zákonů
Komora daňových poradců
Obchodní věstník
Bundesamt für Finanzen
Bundes Steuerberate Kammer
Nejvyšší správní soud
web pro otevřenost veřejné správy


© 2002 - 2021   František Vaněk
TOPlist